Třetí veřejná soutěž - 2PP

Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků 3. veřejné soutěže, PP2
30. 9. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky třetí veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2,…
Program GAMA 2: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 3. VS, PP2
5. 8. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Nová povinnost pro uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 2
1. 7. 2021
- Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče 3. veřejné soutěže programu GAMA 2, podprogram 2, že nad rámec požadavků ohledně prokázání způsobilosti uchazečů stanovených v Zadávací dokumentaci pro…
Program GAMA 2: Prezentace a videozáznam z webináře k 3. VS, PP2
9. 6. 2021
- Dne 9. 6. 2021 byl Technologickou agenturou České republiky uspořádán webinář k 3. veřejné soutěži programu GAMA 2, podprogram 2. Z webináře je dostupná prezentace TA ČR a videozáznam. Všem…
Program GAMA 2: Vyhlášení 3. veřejné soutěže, podprogram 2
2. 6. 2021
- Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 2. června 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 2 …