Osmá veřejná soutěž

Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 8. veřejné soutěže, podprogram 1 - “5G”
26. 8. 2022
- Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 8. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND,…