CoFund

TA ČR prostřednictvím společných výzev v ERA-NET COFUNDech Horizontu 2020 podpoří české výzkumníky v mezinárodních projektech.

ERA-NET Cofund dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských zemí (jako je TA ČR) vyhlašovat společné výzvy na dohodnutá témata v různých oblastech. Do společné výzvy předkládají své projekty projektová konsorcia tvořená partnery z alespoň dvou států zapojených do daného ERA-NET Cofundu, přičemž každý poskytovatel financuje pouze úspěšné uchazeče ze své země. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Společné výzvy na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji budou vyhlášeny v těchto projektech (programech):

Pomůžeme vám najít zahraničního partnera – PARTNER SEARCH FORM

3152019 cofundy vyzvy

Plán cofundových výzev 2019:

09/2019 vyhlášení BiodivClim Call 2019
10/2019 vyhlášení CHIST-ERA IV Call 2019
11/2019 vyhlášení ERA-MIN 2 Call 2019
11/2019 vyhlášení EuroNanoMed 3 Call 2020
11/2019 deadline pre-proposal BiodivClim Call 2019

Aktuality:

03.07.2019 BIODIVCLIM CALL 2019: Předběžné informace k mezinárodní výzvě

07.06.2019 M-ERA.NET 2 Call 2019: Blížící se konec příjmu projektů do výzvy

07.06.2019 Workshop: ERA-NET COFUND AquaticPollutants & JPI Water

07.05.2019 Dotazník: Pomůžeme Vám najít zahraničního partnera

11.04.2019 Pozvánka na dubnový workshop „Jak na ERA-NET Cofundovíé výzvy?“

09.04.2019 Vše, co potřebujete vědět pro zapojení do M-ERA.Net 2 Call 2019

19.03.2019 Vyhlášení výzvy M-ERA.NET 2 Call 2019 zaměřené na materiálový výzkum

11.03.2019 Zapojte se do další cofundové výzvy zaměřené na materiálový výzkum

08.03.2019 Čeští uchazeči uspěli ve výzvě M-ERA.NET Call 2018

21.02.2019 Připravujeme novou březnovou výzvu z oblasti materiálů M-ERA.NET Call 2019

04.02.2019 Vyhlášení národní veřejné soutěže M-ERA.NET 2 Call 2018 

08.01.2019 Poslední možnost zapojení do mezinárodních výzev CHIST-ERA III a EuroNanoMed 3

03.10.2018 Vyhlášení národní veřejné soutěže CHIST-ERA III call 2017

21.09.2018 Plán mezinárodních výzev v ERA-NET COFUNDECH: aneb kam podat projekt

10.09.2018 TA ČR podpoří projekty z oblasti nanomedicíny

06.04.2018 Videozáznam a prezentace z workshopu: „Jak na projekty v cofundech“

29.03.2018 Workshop: Jak na projekty v cofundech a M-ERA.NET

19.03.2018 Workshop: Jak na projekty v M-ERA.NET a dalších cofundech

14.03.2018 Vyhlášení výzvy M-ERA.NET CALL 2018 zaměřené na materiálový výzkum

20.02.2018 Společná mezinárodní výzva v rámci schématu M-ERA.NET 2 Cofund již v březnu

19.02.2018 Informace k návrhům projektů podávaných do výzvy Gender Net Plus Call 2017- úprava pravidel pro vyplňování nákladů/podpory, resp. míry podpory v systému EPSS

01.02.2018 PREZENTACE Z INFORMAČNÍHO SEMINÁŘE K VÝZVĚ GENDER-NET Plus Call 2017

18.01.2018 POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K MEZINÁRODNÍ VÝZVĚ GENDER-NET Plus Call 2017

09.01.2018 INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZVY CHIST-ERA CALL 2017

09.01.2018 PŘÍJEM PROJEKTŮ DO VÝZVY GENDER-NET PLUS CALL 2017

22.12.2017 INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ DO CHIST-ERA CALL 2017

22.12.2017 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SPOLEČNÉ MEZINÁRODNÍ VÝZVY V RÁMCI SCHÉMATU GENDER-NET PLUS COFUND

06.11.2017 NALAĎME SE NA NADCHÁZEJÍCÍ MEZINÁRODNÍ VÝZVU V GENDER NET PLUS

02.11.2017 ZAPOJTE SVŮJ PROJEKT DO CHIST-ERA III VÝZVY V RÁMCI H2020

02.11.2017 VYHLÁŠENÍ SPOLEČNÉ MEZINÁRODNÍ VÝZVYCHIST-ERA III CALL 2017

6.10.2017 TA ČR SE ZAPOJILA DO PĚTI PROJEKTŮ Z PROGRAMU HORIZON 2020

19.09.2017 PŘIHLAŠTE SVŮJ PROJEKT DO MEZINÁRODNÍ SPOLEČNÉ VÝZVY V RÁMCI SCHÉMATU CHIST-ERA III COFUND A ZÍSKEJTE FINANČNÍ

Plán mezinárodních výzev:


TA ČR podpoří české subjekty projektů ze schématu ERA-NET COFUND

Co je ERA-NET COFUND? 

Mechanismus, kterým Evropská komise v rámci programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 dává příležitost poskytovatelům z jednotlivých členských států (jako je TA ČR) vyhlašovat společné výzvy na dohodnuté téma.

Co je společná výzva – tzv. Joint call?

Výzva, prostřednictvím které jsou podpořeny projekty společně předkládané partnery minimálně ze dvou států zapojených do daného schématu.TA ČR v rámci těchto výzev “Joint Calls” podpoří české subjekty mezinárodních projektů.

Proč TA ČR v COFUNDECH?

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. To umožní českým výzkumným organizacím a podnikům získat zkušenosti a kontakty, které pak mohou být využity například při přípravě společných projektů do Horizon 2020.

Jak funguje žádost o finanční podporu?

Dle podmínek české legislativy je nutné společnou výzvu realizovat ve dvou fázích – mezinárodní výzva a národní výzva. Projekty zhodnocené a vybrané v mezinárodní výzvě již dále nejsou z věcné stránky hodnoceny v národní výzvě. Smyslem národní výzvy je splnit požadavky dané národní legislativou a konkrétním programem TA ČR schváleným usnesením vlády České republiky.

chist-era
EUflag

 Tyto projekty získaly finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantových dohod.