Prolamování bariér

Logotyp Gender def (2)

Prolamováním bariér a podporou genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích se Technologická agentura ČR snaží o dosažení komplexních a excelentních znalostí, relevantních technologií a odpovědných inovací pro nové trhy a vyšší kvalitu života společnosti. 

Dokumenty

Zajímavé odkazy a partneři


Co bylo uděláno

✔️ TA ČR – včetně nejvyššího vedení a středního managementu – deklarovala genderovou dimenzi a rovné příležitosti mužů a žen ve VaVaI jako důležitou součást inovačního ekosystému

✔️ Nalezl se „genderový ambasador“ z řad zaměstnanců

✔️ Byla založena Platforma žen ve výzkumu a podnikání, setkává se 1/rok

✔️ Genderová statistika se stala součástí výroční zprávy 1/rok

✔️ Byla přijata genderová politika TA ČR

✔️ TA ČR se účastnila konsorcia GENDER-NET ERA-NET (pozorovatel)

✔️ Genderová agenda se dotkla širšího spektra zaměstnanců/kyň – gender otevřel dveře aktivitám pro „prolamování (jakýchkoliv) bariér“

✔️ Byla vydána příručka: Genderově sensitivní jazyk

✔️ Byla vydána příručka: Vyhodnocení genderové dimenze ve VaI

✔️ Genderová agenda TA ČR se internacionalizovala (kulaté stoly DG RTD, zájem o naše zkušenosti v zahraničí aj.)

✔️ Angažování metodičky pro gender ve VaVaI (1 úvazek) od 1.4.2017


Výstava: Integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovacích

Výstava se věnuje důležitosti zvažování genderové dimenze
ve výzkumu a inovacích. Na konkrétních příkladech z oblasti energetiky, lékařství, robotiky, dopravy nebo informačních technologií dokládá,
že integrace genderových nebo biologických perspektiv do výzkumné praxe vede k bezpečnějším, využívanějším nebo tržně relevantnějším výsledkům výzkumu.

Výstavu vytvořil tým Technické univerzity Vídeň v rámci projektu GEECCO, jehož je TA ČR součástí.

Kompletní výstava ke shlédnutí ZDE.


Co se chystá

 • Implementace programu ZÉTA s explicitním zmíněním vyrovnávání příležitostí nastupující výzkumné generace – „mužů a žen“ – pro rozvoj kariérních cest
 • Pilotně: proplácená režie v programu ZÉTA se zvýší na 30% uchazečům s vyspělou úrovní organizační kultury (automaticky držitelům HR Award)
 • Zohlednění diverzity výzklumných týmů při hodnocení projektů
 • Dotaz na genderovou dimenzi v přihlášce projektů a její hodnocení: a) pokud je přítomna, jak ji hodlá tým integrovat; b) zdůvodnit případy, které konstatují, že přítomna není
 • Integrace principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI) do řemesla TA ČR
 • Genderová statistika součástí vnitřního hodnocení 1/rok
 • TA ČR partnerem v projektech H2020
  • Odpovědný výzkum a inovace
  • Genderový akční plán na VO a role poskytovatelů podpory v kulturní změně
  • Gender v obsahu výzkumu a inovací v mezinárodních projektechV případě zájmu nás kontaktujte na adrese kraus@tacr.cz