BiodivClim

Výzkum v oblasti biodiverzity a klimatických změn

Více informací

  • Aneta Lízancová
  • aneta.lizancova@tacr.cz
  • +420 234 611 630

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT.

Více o BIODIVCLIM

Strategická síť BiodivERsA vyhlašuje pravidelně výzvy pro výzkumníky zabývající se biodiverzitou a souvisejícími oblastmi. V roce 2019 je tato výzva poprvé vyhlášena v rámci programu BiodivClim ERA-NET COFUND, jehož cílem je podpora a implementace společného plánování k posílení mezinárodního výzkumu na pomezí mezi biodiverzitou a klimatickými změnami.
Pro více informací navštivte webové stránky biodiversa.org.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 869237.