EnerDigit

Digitalizace energetických systémů a sítí

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2023
výzva uzavřena
Call 2020
výzva uzavřena

Novinky

EnerDigit Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
22. 1. 2024
- Do mezinárodní výzvy EnerDigit Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti digitalizace energetických systémů a sítí, se…
EnerDigit Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí je otevřena
16. 6. 2023
- Mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023 je otevřena. Hlavním tématem výzvy je “digitalisation for green energy transition” a záměrem je finančně…
EnerDigit Call 2023: Blíží se vyhlášení mezinárodní výzvy v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí
7. 6. 2023
- Dne 14. června 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva EnerDigit Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a…

Více informací

kontaktní osoba:
Ondrej Kusbach
ondrej.kusbach@tacr.cz
+420 770 127 549

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu THÉTA.

Více informací o EnerDigit

EnerDigit Call 2020 je nová mezinárodní výzva v oblasti chytré energetiky, kterou vyhlašuje platforma ERA-Net Smart Energy Systems ve spolupráci s iniciativou Mission Innovation. Hlavní téma výzvy je “digital transformation for green energy transition” a jejím cílem je finančně podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které jsou zaměřené na digitální řešení energetických systémů a sítí. 
O podpořených projektech z minulých let (tematicky podobné výzvy) si přečtěte více na webu eranet-smartsystems.eu.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 883973.