Positive Energy Districts (PED)

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2020
Uzavřena

Novinky

Positive Energy Districts - Webinář
30. 4. 2020
- Dne 14. 5. 2020, v čase od 10:15 do 11:45, se uskuteční webinář k probíhající výzvě PED (Positive Energy Districts). Webinář se bude věnovat…
Positive Energy Districts (PED) - výzva je otevřena
20. 4. 2020
- Mezinárodní výzva PED (Positive Energy Districts) je výzva zaměřená na aktivity typu sdílení dobré praxe a alignment ve formátu ERA-NET cofundových…

Více informací

PED, Positive Energy Districts, jsou samostatné části měst zaměřené na energetickou účinnost a generování energetického přebytku. Jako nedílná součást komplexní udržitelné urbanizační strategie, zřízení “pozitivních energetických čtvrtí” přesouvá zaměření na individuální pozitivní budování energie směrem k menším oblastem, takřka sousedstvím. Tím vzniká i nová úroveň dopadu na udržitelnost rozvoje měst a proces přeměny energie. PED, to jsou energeticky účinné budovy, technologie obnovitelných zdrojů energie, systémy skladování a okresního řízení energie v kombinaci s technologickými, architektonickými a sociálními inovacemi. 

PED tedy představuje rámec, který nastiňuje tři nejdůležitější funkce městských oblastí v souvislosti s jejich městským a regionálním energetickým systémem. Prvním zřejmým požadavkem na městské oblasti je, aby se v konečném důsledku spoléhaly pouze na energii z obnovitelných zdrojů, což je jeden z hlavních kroků ke klimatické neutralitě. Za druhé, energetická účinnost by měla být jednou z priorit, aby byly co nejlépe využity dostupné obnovitelné energie. V neposlední řadě je třeba brát na vědomí, že městské oblasti patří mezi největší spotřebitele energie, proto se musí zajistit, aby jednaly způsobem, který je pro energetický systém optimálně prospěšný. 

Myšlenka PED může být definována takto:

“Positive Energy Districts are energy-efficient and energy-flexible urban areas or groups of connected buildings which produce net zero greenhouse gas emissions and actively manage an annual local or regional surplus production of renewable energy. They require integration of different systems and infrastructures and interaction between buildings, the users and the regional energy, mobility and ICT systems, while securing the energy supply and a good life for all in line with social, economic and environmental sustainability.”