QuantERA

Kvantové technologie

Seznam soutěží

Aktuálně nejsou aktivní žádné soutěže
Call 2023
výzva uzavřena
Call 2021
výzva uzavřena

Novinky

QuantERA II Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
19. 12. 2023
- Do mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti kvantových technologií, se přihlásilo celkem 9…
QuantERA II Call 2023: Výzva v oblasti výzkumu kvantových technologií je otevřena
26. 1. 2023
- Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na výzkum kvantových technologií. Termín pro příjem návrhů projektů (tzv.…
QuantERA Call 2023: Připravte se na mezinárodní výzvu v oblasti kvantových technologií
22. 12. 2022
- V lednu 2023 bude vyhlášena mezinárodní výzva QuantERA Call 2023, která podporuje výzkum v oblasti kvantových technologií. Témata výzvy (v…

Více informací

kontaktní osoba:
Kateřina Volfová
katerina.volfova@tacr.cz
+420 234 611 629

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.

Více informací o QuantERA II

ERA-NET Cofund QuantERA II je síť evropských agentur koordinovaná polským Národním vědeckým centrem, jejímž cílem je podpora evropských výzkumných konsorcií zabývajících se výzkumem kvantových technologií. QuantERA II navazuje na ERA-NET Cofund QuantERA a zaměřuje se na multidisciplinární projekty s výrazným potenciálem pro rozvoj kvantových technologií v Evropě, a to včetně odblokování jejich průmyslového využití. Stejně jako jeho předchůdce je ERA-NET Cofund QuantERA II podporován Evropskou komisí a evropským programem Future and Emerging Technologies (FET). 

O podpořených projektech z minulých let si přečtěte více na webu quantera.eu.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 101017733.