Realizace projektů

Dokumenty spojené s podpořenými projekty

Změnové řízení u realizovaných projektů

Přiručku pro příjemce programu CK naleznete zde

Pravidla pro publicitu v projektech naleznete zde

Prezentace ze společného jednání manažerů projektů CK a zástupců TA ČR dne 15. 10. 2012