Více informací

Výzva je uzavřena.

kontaktní osoba pro projekty v realizaci:
Lucie Kůsová
+420 234 611 616 
kusova@tacr.cz

Mezinárodní výzva ERA-MIN 2 Call 2019 podporuje projekty v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Témata výzvy:

 1. Supply of raw materials from exploration and mining
  • Exploration
  • Mining operations
  • Mine closure and reclamation
 2. Design
  • Product design for increased raw material efficiency
  • Product design for reuse or extended durability of products
  • Product design to promote recycling
  • Product design for critical materials substitution
 3. Processing, Production and Remanufacturing
  • Increase resource efficiency in resource intensive production processes
  • Increase resource efficiency through recycling of residues or remanufacturing of used products and components
  • Increase resource efficiency using information and communication technologies (ICT)
 4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  • End-of-life products collection and (reverse) logistics
  • End-of-life products pre-processing: pre-treatment, dismantling, sorting, characterisation,
  • Recovery of raw materials from End-of-life products
  • Increase recycling of End-of-Life products through information and communication technologies (ICT)
 5. Cross-cutting topics:
  • New business models (implementing circular economy aspects)
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment
  • Social acceptance and trust/public perception of raw materials

Aby mezinárodní konsorcium projektu bylo způsobilé, musí být splněna následující kritéria:

 • délka projektu je 12 až 36 měsíců 
 • konsorcium je mezinárodní:
  • mezinárodní konsorcium musí mít minimálně tři partnery požadující podporu; partneři musí být z nejméně dvou zemí 
 • konsorcium projektu se běžně skládá z 3 – 6 partnerů
 • termín zahájení řešení mezinárodního projektu i zahájení řešení českého partnera   
  • nejdříve od: 1. 7. 2020 
  • nejpozději od: 1. 12. 2020 

Oficiální stránka výzvy era-min.eu

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 730238.