Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
2020-02-28
Alokace
1 000 000 EUR
Maximální výše podpory na projekt
1 000 000 EUR
Maximální intenzita podpory na projekt
60 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
19. 3. 2019 - 18. 6. 2019

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Příručky

Pravidla pro publicitu
Vše o M.ERA.Net 2 Call 2019
Dokumenty pro české uchazeče

Všeobecné podmínky v6
Podmínky financování českého uchazeče v ERA-NET Cofundech
Oficiální dokumenty výzvy

Guide for proposers
FAQ
mandatory Pre-Proposal form
Povinné přílohy českého uchazeče

Čestné prohlášení za uchazeče
TA CR Budget Data
Potvrzení certifikačního orgánu pro druh výsledku NmetS
Další

Harmonogram M-era.Net Call 2019
Prezentace – Jak na ERA-NET Cofundy
TRL stupnice
Struktura cílů NPOV
Definice druhů výsledků
Nařízení komise
Podnik v obtížích – nepoužívat, neplatný dokument
Smlouva o poskytnutí podpory
Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Výzva je uzavřena.

Cílem M-ERA.Net 2 Call 2019 je podpořit ambiciózní mezinárodní projekty zabývající se výzkumem a inovacemi v oblasti materiálů, včetně materiálů pro nízkouhlíkové energetické technologie a souvisejících výrobních technologií.

Témata výzvy:

  1. Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3PP)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials additive manufacturing

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.

Novinky

M-ERA.NET 3 Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
3. 5. 2024
- Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 104 českých uchazečů v rámci 68…
M-ERA.NET 3 Call 2024: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena
5. 3. 2024
- Od 5. 3. 2024 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2024, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového…