Základní informace

Lhůta pro podání návrhů projektů
20. 1. 2022 - 10. 3. 2022
Termín vyhlášení výsledků
do 30. června 2022
Alokace
23,5 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
1 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
55 %
Uchazeči
malý nebo střední podnik

Dokumenty

Více informací