První veřejná soutěž


nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Související dokumentace a formuláře

Submission Documentation
Doplňující dokumentace

Často kladené dotazy (FAQ) – aktualizované k 24. 8. 2011

1. stupeň veřejné soutěže

2. stupeň veřejné soutěže

Realizace projektů

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. června 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), (dále jen Nařízení Komise).

Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu Centra kompetence.

Přehled podpořených 22 projektů programu Centra kompetence podle hlavního oboru projektu a podle sídla


Změnové řízení u realizovaných projektů

Vysvětlení pojmů dosažení a realizace výsledku zde.