Veřejná soutěž - Dílčí cíl 3: Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV)

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
31. 8. 2023
Alokace
500 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
12 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
27. 10. 2022 - 14. 12. 2022

Novinky

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů veřejné soutěže - dílčí cíl 3
12. 9. 2022
- Technologická agentura ČR informuje o přípravě veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA - Dílčí cíl 3 – Podpora…