Veřejná soutěž - Dílčí cíl 3

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů veřejné soutěže - dílčí cíl 3
12. 9. 2022
- Technologická agentura ČR informuje o přípravě veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA - Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních…