Desátá veřejná soutěž

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 11. 2023
Alokace
bude zveřejněna
Maximální výše podpory na projekt
25 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik; výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
6. 4. 2023 - 24. 5. 2023

Novinky

Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři"
9. 2. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu…