Desátá veřejná soutěž

Program TREND: Vyhlášení výsledků 10. veřejné soutěže, PP1 “Technologičtí lídři”
29. 11. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky desáté veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního…
Program TREND: Vyhlášení výsledků formální kontroly 10. veřejné soutěže, PP1
29. 6. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 10. veřejné soutěže Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu…
Program TREND: Prezentace a videozáznam z webináře k 10. veřejné soutěži, PP1 - "Technologičtí lídři"
12. 4. 2023
- Dne 11. dubna 2023 byl Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádán webinář k 10. veřejné soutěži Programu TREND, PP1 - “Technologičtí lídři”. …
Program TREND: Vyhlášení 10. veřejné soutěže, podprogram 1
5. 4. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. dubna 2023 desátou veřejnou soutěž (dále jen „veřejná soutěž”) v…
Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři"
9. 2. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND,…