Desátá veřejná soutěž

Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři"
9. 2. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND,…