TRAMI

Vybudovat a rozšířit síť organizací zapojených do mission-oriented policies na národní, regionální i místní tematické úrovni a také zapojit Evropskou komisi jako aktivního partnera. Podporovat společnou vizi Mission-Oriented Policies a umožnit výměnu znalostí, vzájemné učení a testování vzájemných kompatibilních postupů řízení Misí. Navazovat partnerství a spolupráci s regionálními a lokálními aktéry za účelem vedení Mission hubs. Sladění úrovně implementace Misí na úrovni EU, členských států i regionů.

www.trami.eu
TRAMI newsletter – odběr zde
LinkedIn TRAMI

Identifikace projektu: Transnational cooperation on the missions approach (TRAMI)
Registrační číslo:101056814
Identifikace programu:Horizont Evropa
Typ akce:CSA
Výzva:HORIZON-MISS-2021-COOR-01
Koordinátor:JOANNEUM RESEARCH (Rakousko)
Délka trvání projektu:2 roky (2022 – 2024)
Celkové náklady:€1,999,520.00 
Vyžádaný EU příspěvek:€1,999,520.00 

Novinky

TRAMI: Výsledky mezinárodního projektu na podporu implementace Misí unijního programu Horizont Evropa
25. 4. 2024
– Mezinárodní projekt TRAMI (TRAnsnational cooperation on the MIssions approach) skončil po dvou letech v březnu letošního roku. TA ČR byla součástí…
Průzkum o implementaci evropských misí – zapojte se
29. 1. 2024
– Podělte se o své zkušenosti s implementací evropských misí! Jsou to téměř tři roky, co Evropská komise a příslušné zainteresované strany zahájily…


Cíl projektu:

Cílem projektu TRAMI je koordinovat a podporovat spolupráci na evropských aktivitách a doplňkových národních a regionálních akcích na podporu implementace Misí unijního programu Horizontu Evropa. Toho bude dosaženo zřízením Základní sítě Misí (Missions Core Network – MCN) mezi institucemi pověřenými implementací Misí v členských státech EU. Hlavní roli MCN bude vytváření dialogu s vládními orgány na všech úrovních včetně Evropské komise, usnadňování interakci mezi jednotlivými aktéry Misí, výměna znalostí mezi členy konsorcia, vzájemné učení a v případě potřeby také koordinace a slaďování. Tento projekt má také za cíl posílit schopnosti členů sítě MCN v rámci rychlého testování, pilotování, předvádění, rozšiřování a odstraňování rizik Misí. Vizí projektu je vytvořit de facto trvalý podpůrný a servisní mechanismus pro členské státy, jejich regiony i EU jako celek.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 5 pracovních balíčků (WPs):

WP 1 : Mezinárodní síť Misí (Missions Core Network – MCN)
WP 2 : Mapování aktivit v rámci Mission-Oriented Policy a zapojených aktérů
WP 3 : Výměna znalostí a vzájemné učení
WP 4 : Komunikace a šíření a využívání výsledků
WP 5: Řízení


Složení konsorcia:

 1. JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH – Rakousko
 2. VLAAMSE GEWEST –  Belgie
 3. VERKET FOR INNOVATIONSSYSTEM – Švédsko
 4. INNOVAATIORAHOITUSKESKUS BUSINESS FINLAND – Finsko
 5. Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii – Rumunsko
 6. FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT – Španělsko
 7. ANI – AGENCIA NACIONAL DE INOVACAO, SA –  Portugalsko
 8. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH – Rakousko
 9. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT – Nizozemsko
 10. LUXINNOVATION GIE – Lucembursko
 11. ENTERPRISE IRELAND – Irsko
 12. NORGES FORSKNINGSRAD – Norsko
 13. AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH – Rakousko
 14. MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES – Španělsko
 15. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU – Polsko
 16. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY – Česká Republika
 17. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT – UND RAUMFAHRT EV – Německo
 18. REGION MIDTJYLLAND – Dánsko
 19. REGION NORDJYLLAND (NORTH DENMARK REGION) – Dánsko
 20. REGION SJAELLAND – Dánsko
 21. REGION HOVEDSTADEN – Dánsko
 22. REGION SYDDANMARK – Dánsko
 23. HARIDUS-JA TEADUS MINISTEERIUM – Estonsko
 24. UDDANNELSES- OG FORSKNINGSSTYRELSEN – Dánsko
 25. CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY – Slovensko

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101056814.