První veřejná soutěž

Informace o průběžných výsledcích hloubkového hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1.VS Programu CENTRA KOMPETENCE
31. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky v souladu se zněním Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým…
Vyhlášení výsledků hodnocení projektů/návrhů řešení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále v rámci 1. VS Programu CENTRA KOMPETENCE
11. 3. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále “poskytovatel”) v souladu se zněním programu Centra kompetence (Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi…