Centra kompetence

Informace o průběžných výsledcích hloubkového hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1.VS Programu CENTRA KOMPETENCE
31. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky v souladu se zněním Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým…
Vyhlášení výsledků hodnocení projektů/návrhů řešení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále v rámci 1. VS Programu CENTRA KOMPETENCE
11. 3. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále “poskytovatel”) v souladu se zněním programu Centra kompetence (Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi…
Vyhlášení výsledků 2. VS Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem CENTRA KOMPETENCE
27. 3. 2013
- Technologická agentura České republiky VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi…
Realizace projektů
4. 11. 2012
- Dokumenty spojené s podpořenými projekty Pokyny k vyplnění Průběžné zprávyOdborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012 - průběžná zprávaFormulář Žádost o výpis – fyzická…
Výsledky veřejné soutěže Programu Centra kompetence
4. 3. 2012
- Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. 3. 2012 výsledky první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích programu Centra kompetence vyhlášené dne 29. června 2011. V průběhu…