Pomoc Ukrajině

Alokace pro navýšení rozpočtu na zapojení ukrajinských kolegů je naplněná
13. 4. 2022
- Děkujeme všem řešitelským týmům, které projevily zájem zapojit do svých projektů ukrajinské výzkumnice, výzkumníky, studentky a studenty. V TA ČR si velmi vážíme takto projevené solidarity. Dne 4…
Nový web RESEARCHIN.CZ nabízí pracovní pozice a podporu pro výzkumníky z Ukrajiny / Новий сайт RESEARCHIN.CZ пропонує роботу та підтримку науковцям з України
29. 3. 2022
- Rádi bychom Vás informovali o nově spuštěné online platformě RESEARCHIN.CZ, která byla vytvořena s cílem pomoci ukrajinským výzkumnicím a výzkumníkům, kteří nyní prchají před válkou a hledají práci…
Specifikace podmínek možnosti zapojení ukrajinských kolegů do projektů podpořených TA ČR
4. 3. 2022
- V návaznosti na prohlášení Technologické agentury, k začlenění ukrajinských kolegů a kolegyň, případně studentek a studentů do řešitelských týmů realizovaných projektů, uvádíme bližší informace a…
Podpoříme ukrajinské akademiky, vědce a studenty|Підтримаємо українських академіків, науковців та студентів
28. 2. 2022
- Vnímáme obtížnou situaci ukrajinských občanů a ve snaze jim pomoci hledáme řešení pro podporu solidarity s ukrajinskými kolegy z oblasti vědy a výzkumu. Tímto vyzýváme řešitele projektů,…