Druhá veřejná soutěž - DC2

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 2. veřejné soutěže - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice
9. 12. 2022
- Technologická agentura ČR informuje o přípravě 2. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA - Dílčí cíl 2 - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání…