Druhá veřejná soutěž - DC2

Program SIGMA: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice
31. 10. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 (dále jen „SIGMA – DC2”)…
Program SIGMA: Vyhlášení výsledků formální kontroly 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice
31. 5. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací…
Program SIGMA: Dotazy podávané v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice
31. 3. 2023
- Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že z důvodu blížícího se konce soutěžní lhůty a velkému množství dotazů podávaných v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu SIGMA - dílčí…
Program SIGMA: Upřesňující informace ke složení řešitelského týmu a definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice ve 2. veřejné soutěži, dílčí cíl 2
1. 3. 2023
- Vzhledem ke specifické podmínce zapojení začínajícího výzkumníka/výzkumnice v klíčových osobách řešitelského týmu a k častým dotazům na toto téma doplňuje Technologická agentura ČR informace pro…
Program SIGMA: Prezentace a videozáznam z webináře ke 2. veřejné soutěži - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice
24. 2. 2023
- Technologická agentura České republiky pořádala dne 21. února 2023 webinář ke 2. veřejné soutěži Programu SIGMA - Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v…