Pátá veřejná soutěž - DC5

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5
25. 9. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5, Průřezová podpora v opatření Dlouhodobé…