Druhá veřejná soutěž

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 2. veřejné soutěže
19. 6. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 2. VS
13. 3. 2020
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Záznam a prezentace ze semináře po vyhlášení 2. VS
30. 12. 2019
- Dne 5. prosince 2019 v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) proběhl seminář po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život – podprogram  3. Videozáznam…
Seminář pro uchazeče k 2. VS Programu Prostředí pro život - podprogram 3 "Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy"
28. 11. 2019
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP”) pořádají seminář po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život – podprogram 3,…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení 2. veřejné soutěže
27. 11. 2019
- Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 27. listopadu 2019 druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního…