Prostředí pro život

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 6. veřejné soutěže
28. 3. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky šesté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního…
Program Prostředí pro život: Oznámení předběžných parametrů 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2
24. 3. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 7. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 6. veřejné soutěže
10. 10. 2022
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Prezentace a videozáznam z webináře k 6. veřejné soutěži
21. 7. 2022
- Technologická agentura České republiky pořádala ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 18. července 2022 webinář k 6. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Vyhlášení 6. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život
29. 6. 2022
- Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 29. června 2022 šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního…