Sedmá veřejná soutěž

Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků 7. veřejné soutěže
28. 3. 2024
- Technologická agentura České republiky (dále jen "TA ČR") vyhlašuje výsledky sedmé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků formální kontroly 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2
16. 10. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky formální kontroly návrhů projektů podaných do 7. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Prezentace a videozáznam webináře k 7. veřejné soutěži, PP1 a PP2
26. 7. 2023
- Dne 25. července 2023 byl Technologickou agenturou České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí uspořádán webinář k 7. veřejné soutěži, PP1 a PP2. Z webináře jsou dostupné: …
Program Prostředí pro život, PP1 a PP2: Vyhlášení 7. veřejné soutěže
12. 7. 2023
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu…
Program Prostředí pro život: Posun termínu vyhlášení 7. veřejné soutěže, PP1 a PP2
20. 6. 2023
- Technologická agentura ČR („TA ČR”) oznamuje posun termínu vyhlášení 7. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život. Původně plánovaný termín vyhlášení 28. června 2023 se posouvá na 12. července…