Pátá veřejná soutěž

Program Prostředí pro život: vyhlášení výsledků 5. veřejné soutěže
21. 12. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen “TA ČR”) vyhlašuje výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 5. veřejné soutěže
26. 7. 2021
- Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlašuje výsledky vyhodnocení splnění podmínek návrhů projektů podaných do 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,…
Program Prostředí pro život: Prezentace a videozáznam z webináře k 5.VS
18. 5. 2021
- Dne 17. května 2021 proběhl webinář k 5. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život, kde byli uchazeči o podporu informováni o: podmínkách 5. veřejné soutěže;prioritních výzkumných cílech…
Program Prostředí pro život: Vyhlášení 5. veřejné soutěže
28. 4. 2021
- Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 28. dubna 2021 pátou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a…
Program Prostředí pro život: Oznámení termínu vyhlášení 5. VS a předběžných parametrů
19. 3. 2021
- Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí –…