Šestá veřejná soutěž - Dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVaI+

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30.6.2024
Alokace
bude upřesněno v Zadávací dokumentaci
Maximální výše podpory na projekt
bude upřesněno v Zadávací dokumentaci
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů
17. 1. 2024 - 6. 3. 2024

Novinky

Program SIGMA, DC1: Oznámení předběžných parametrů 6. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
23. 10. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže v Programu SIGMA - DC1, podpora komercializace VaVaI+ (dále jen…