Šestá veřejná soutěž - DC1

Program SIGMA, DC1: Oznámení předběžných parametrů 6. veřejné soutěže - dílčí cíl 1, podpora komercializace VaVaI+
23. 10. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 6. veřejné soutěže v Programu SIGMA - DC1, podpora komercializace VaVaI+ (dále jen „veřejná soutěž”). Vyhlášení této veřejné…