Pátá veřejná soutěž - Dílčí cíl 5: Dlouhodobé záměry s prvky SHUV

Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
30. 6. 2024
Alokace
500 mil. Kč | Předpokládaná alokace pro tuto veřejnou soutěž se může měnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.
Maximální výše podpory na projekt
125 mil. Kč | Předpokládaná alokace pro tuto veřejnou soutěž se může měnit v závislosti na možnostech státního rozpočtu.
Maximální intenzita podpory na projekt
80 %
Uchazeči
výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu, územní samosprávný celek
Lhůta pro podání návrhů projektů
7. 12. 2023 - 7. 2. 2024

Novinky

Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů 5. veřejné soutěže - dílčí cíl 5
25. 9. 2023
- Technologická agentura ČR (dále jen „TA ČR”) informuje o přípravě 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA –…