Informace pro hodnotící


S programy TA ČR se můžete krátce seznámit v tomto úvodním videu: