EuroNanoMed

Výzkum v oblasti nanomedicíny

Seznam soutěží

Novinky

EuroNanoMed Call 2021: Výsledky mezinárodní výzvy
28. 1. 2022
- Do mezinárodní výzvy EuroNanoMed Call 2021, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti nanomedicíny, se přihlásilo celkem 43 českých…
EuroNanoMed Workshop: Translatability and regulatory affairs
15. 4. 2021
- EuroNanoMed ERA-NET Cofund pořádá ve dnech 19. a 20. dubna seminář pro podpořené projekty z mezinárodní výzvy Call 2017. Část semináře (v původním…
EuroNanoMed 3 Call 2021: Blíží se konec příjmu návrhů projektů
14. 1. 2021
- Termín pro podání zkrácených návrhů projektů do mezinárodní výzvy EuroNanoMed 3 Call 2021 končí 21. 1. 2021, 17:00 SEČ. EuroNanoMed 3 Call 2021…

Více informací

kontaktní osoba: Kateřina Volfová
(katerina.volfova@tacr.cz, +420 234 611 629)

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.

Více o EuroNanoMed 

Cílem EuroNanoMed cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým poznatkům v oblasti nanomedicíny. 

O podpořených projektech z minulých let si přečtete více na webu euronanomed.net.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 723770.