beta2

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K MOŽNOSTEM ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉ POTŘEBY: TIERU0015 „Vývoj softwarového nástroje pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu - Cenová kalkulačka ERÚ“
22. 4. 2021
- Dne 6. května 2021 od 10:00 hodin se uskuteční on-line formou setkání s dodavateli a zástupci resortu Energetický regulační úřad k výzkumné potřebě TIERU0015 s názvem „Vývoj softwarového nástroje…
Konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby: TIRXMD041 ,,Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty"
14. 1. 2021
- Dne 1. února 2021 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MD k projektu TIRXMD041 s názvem ,,Analýza a…
Předběžná tržní konzultace k projektu TIRXMSMT015„Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky“
1. 10. 2020
- Dne 22. října 2020 od 10:00 hodin se formou videokonference, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MŠMT k projektu TIRXMSMT015 s názvem „Rámcová dohoda pro výzkum implementace…
Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP012 „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“
18. 9. 2020
- Dne 6. října 2020 od 13:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) - Evropská 1692/37 - Praha 6, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MŽP k projektu TITXMZP012 s názvem „Vliv…
Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZV008 s názvem „Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu“
26. 5. 2020
- Dne 25. června od 10:30 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MZV k projektu TITXMZV008 s názvem „Problematika…