beta2

Konzultace k možnostem řešení potřeby: TIMD0028 "Aktualizace postupů a digitalizace procesu posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o."
8. 6. 2022
- Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že dne 29. června 2022 od 13:00 hodin se v sídle TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MD k projektu…
PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K MOŽNOSTEM ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉ POTŘEBY: TIERU0015 „Vývoj softwarového nástroje pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu - Cenová kalkulačka ERÚ“
22. 4. 2021
- Dne 6. května 2021 od 10:00 hodin se uskuteční on-line formou setkání s dodavateli a zástupci resortu Energetický regulační úřad k výzkumné potřebě TIERU0015 s názvem „Vývoj softwarového nástroje…
Konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby: TIRXMD041 ,,Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty"
14. 1. 2021
- Dne 1. února 2021 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MD k projektu TIRXMD041 s názvem ,,Analýza a…
Předběžná tržní konzultace k projektu TIRXMSMT015„Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky“
1. 10. 2020
- Dne 22. října 2020 od 10:00 hodin se formou videokonference, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MŠMT k projektu TIRXMSMT015 s názvem „Rámcová dohoda pro výzkum implementace…