beta2

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP012 „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“

18. 9. 2020
beta2
Dne 6. října 2020 od 13:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) - Evropská 1692/37 - Praha 6, uskuteční setkání s dodavateli…
Číst dále

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZV008 s názvem „Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu“

26. 5. 2020
beta2
Dne 25. června od 10:30 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci…
Číst dále

Záměr zadání veřejné zakázky malého rozsahu

28. 2. 2020
Aktuality
beta2
Technologická agentura ČR (TA ČR) jako poskytovatel podpory v rámci „Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro…
Číst dále

Předběžná tržní konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby: TITXUVCR946 ,,Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společenskovědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO“

22. 1. 2020
beta2
Dne 5. února 2020 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) bude konat setkání s dodavateli a…
Číst dále

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZV919 „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“

9. 1. 2020
beta2
Dne 27. ledna 2020 od 11:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a…
Číst dále