beta2

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K MOŽNOSTEM ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉ POTŘEBY: TIERU0015 „Vývoj softwarového nástroje pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu - Cenová kalkulačka ERÚ“

22. 4. 2021
beta2
Dne 6. května 2021 od 10:00 hodin se uskuteční on-line formou setkání s dodavateli a zástupci resortu Energetický regulační úřad k…
Číst dále

Konzultace k možnostem řešení výzkumné potřeby: TIRXMD041 ,,Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty"

14. 1. 2021
beta2
Dne 1. února 2021 od 10:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a…
Číst dále

Předběžná tržní konzultace k projektu TIRXMSMT015„Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky“

1. 10. 2020
beta2
Dne 22. října 2020 od 10:00 hodin se formou videokonference, uskuteční setkání s dodavateli a zástupci resortu MŠMT k projektu TIRXMSMT015…
Číst dále

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP012 „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“

18. 9. 2020
beta2
Dne 6. října 2020 od 13:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) - Evropská 1692/37 - Praha 6, uskuteční setkání s dodavateli…
Číst dále

Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZV008 s názvem „Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu“

26. 5. 2020
beta2
Dne 25. června od 10:30 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6), uskuteční setkání s dodavateli a zástupci…
Číst dále