ERA-MIN

Výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin

Seznam soutěží

Novinky

ERA-MIN 3 Call 2023: Výsledky mezinárodní výzvy
8. 11. 2023
- Do mezinárodní výzvy ERA-MIN 3 Call 2023, která byla zaměřena na podporu výzkumu z oblasti neenergetických nezemědělských surovin, se přihlásilo…
ERA-MIN 3 Call 2023: Výzva v oblasti neenergetických nezemědělských surovin je otevřena
8. 12. 2022
- Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. Termín pro příjem…
ERA-MIN 3 Call 2023: Připravte se na mezinárodní výzvu z oblasti neenergetických nezemědělských surovin
24. 11. 2022
- V prosinci bude vyhlášena mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023, která je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.…

Více informací

kontaktní osoba: Kateřina Volfová
katerina.volfova@tacr.cz, +420 234 611 629

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.

Více o ERA-MIN

Cílem ERA-MIN cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech v oblasti neenergetických nezemědělských surovin. 

O podpořených projektech z minulých let si přečtete více na webu era-min.eu.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 730238.