Den TA ČR


Den TA ČR 2022 | DIVERZITA: Výzkum bez předsudků

Letošní ročník Dne TA ČR se bude věnovat tématu diverzity v aplikovaném výzkumu a inovacích. Toto téma jsme nevybrali náhodou. Současný svět je o náhlých změnách. Abychom na ně mohli správně reagovat, musíme být připraveni. Pomoct nám může diverzita, která přibližuje výzkum člověku a odkrývá silné i slabé stránky společnosti, naše způsoby chování a zkušenosti. Bourá tím tak zavedené předsudky – bariéry ve výzkumu. Proto ponese Den TA ČR 2022 podtitul  “Výzkum bez předsudků”.

  • 20. října 2022

Den TA ČR vznikl v roce 2013 s cílem oceňovat nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, jejichž řešení bylo financované ze statní podpory.

Program celého dne se skládá ze dvou hlavních částí. Dopolední konference se zaměřuje na aktuální inovační témata a trendy. Mezi vystupujícími jsou tradičně významní odborníci ze zahraničí i tuzemska. Druhou navazující částí je slavnostní večer, v rámci nějž jsou oceněny jedny z nejkvalitnějších projektů aplikovaného výzkumu v pěti kategoriích reflektujících ekonomický a společenský přínos výsledků projektů. Celý večer je protkán příjemnou atmosférou a originálním uměleckým vystoupením, za účasti představitelů businessové, akademické i státní sféry.


Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností.