Den TA ČR

Den Technologické agentury ČR (TA ČR) je každoročně zahájen mezinárodní konferencí a vrcholí slavnostním předáváním prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu na galavečeru za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.

Den TA ČR 2019

CHALLENGES FOR THE FUTURE

14. LISTOPADU 2019

Více informací o konferenci
a předávání Cen TA ČR 2019

Historie předávání Cen TA ČR

Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností. 

bannerlogoDenTACR2018