Den TA ČR

Den TA ČR 2020, jak jste ho ještě nezažili. Virtuální konference z regionů i nevídaná podívaná s Cenami TA ČR! >>>


Záznam slavnostního předávání Cen TA ČR 2020

Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností.