Den TA ČR

Den TA ČR 2021

Předešlé měsíce změnily svět ve všech oblastech, mnohé z nich získaly trvalý virtuální statut. Změna se dotkla i jedné z našich největších události v roce Dne TA ČR. Virtuální forma loňského ročníku nám umožnila poskytnout všem stejné informace na jakkoliv vzdálená místa, proto i letos všechny odborné části Dne TA ČR proběhnou online. Naopak nás mrzelo, že jsme se nemohli setkat s vámi osobně v rámci galavečera, proto doufáme, že se nám to letos podaří. I v tomto roce nás poctil záštitou ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček.


Program letošního ročníku je koncipován do tří částí:Mezinárodní konference i regionální semináře budou zasvěceny tématice Zelené dohody (Green Deal) a cílům udržitelného rozvoje v kontextu směřování výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni. Mezi vystupujícími budou tradičně významní zahraniční i tuzemští odborníci. Den TA ČR 2021 vyvrcholí v podvečer slavnostním předáním Cen TA ČR nejkvalitnějších projektů aplikovaného výzkumu v pěti kategoriích reflektujících ekonomický a společenský přínos výsledků výzkumných projektů. I letos bude celý večer protkán příjemnou atmosférou s originálním uměleckým vystoupením, za účasti představitelů businessové, akademické i státní sféry.Historie předávání Cen TA ČR

Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností.