Den TA ČR

Den TA ČR vznikl v roce 2013 s cílem oceňovat nejlepší projekty aplikovaného výzkumu, jejichž řešení bylo financované ze státní podpory.

Program celého dne se skládá ze dvou hlavních částí. Dopolední konference se zaměřuje na aktuální inovační témata a trendy. Mezi vystupujícími jsou tradičně významní odborníci ze zahraničí i tuzemska. Druhou navazující částí je slavnostní večer, v rámci nějž jsou oceněny jedny z nejkvalitnějších projektů aplikovaného výzkumu v pěti kategoriích reflektujících ekonomický a společenský přínos výsledků projektů. Celý večer je protkán příjemnou atmosférou a originálním uměleckým vystoupením, za účasti představitelů businessové, akademické i státní sféry.


Za účelem podpory komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem dle §36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a v návaznosti na Nařízení vlády č. 71/2013, o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pořádá Technologická agentura České republiky celodenní program k příležitosti setkání významných osobností.