M-ERA.NET

Materiálový výzkum a inovace

Novinky

M-ERA.NET 3 Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy
8. 3. 2023
- Do mezinárodní výzvy M-ERA.NET 3 Call 2022, která je zaměřená na materiálový výzkum a inovace, se přihlásilo 81 českých uchazečů v rámci 41…
M-ERA.NET 3 Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena
3. 3. 2023
- Od 1. 3. 2023 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového…
M-ERA.NET 3 Call 2022: Příjem návrhů projektů do 15. 6. 2022
9. 6. 2022
- Informujeme zájemce o účast v mezinárodní výzvě M-ERA.NET 3 Call 2022, že termín pro příjem zkrácených návrhů projektů (tzv. pre-proposals) končí 15…

Více informací

  • Kateřina Volfová
  • katerina.volfova@tacr.cz
  • +420 778 463 138

Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu EPSILON.

Více o M-ERA.NET 2

Cílem M-ERA.NET 2 cofundu je podpora spolupráce výzkumníků ze zúčastněných zemí na multidisciplinárních projektech směřujících k průlomovým poznatkům v oblasti materiálového výzkumu a inovací. 

O podpořených projektech z minulých let si přečtete více na webu m-era.net.

Více informací o ERA-NET cofundových výzvách

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 685451.