Základní informace

Termín vyhlášení výsledků
05.12.2011
Alokace
366 mil. Kč
Maximální výše podpory na projekt
10 mil. € v případě, že převažující aktivitou centra je aplikovaný výzkum, resp. 7,5 mil. € v případě, že jeho převažující aktivitou je experimentální vývoj
Maximální intenzita podpory na projekt
70 %
Uchazeči
Podnik, Výzkumná organizace
Lhůta pro podání návrhů projektů
30. 6. 2011 - 10. 8. 2011

nebo využijte

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace
Související dokumentace a formuláře

Submission Documentation
Doplňující dokumentace

Často kladené dotazy (FAQ) – aktualizované k 24. 8. 2011

1. stupeň veřejné soutěže

2. stupeň veřejné soutěže

Realizace projektů

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. června 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), (dále jen Nařízení Komise).

Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu Centra kompetence.

Přehled podpořených 22 projektů programu Centra kompetence podle hlavního oboru projektu a podle sídla


Změnové řízení u realizovaných projektů

Vysvětlení pojmů dosažení a realizace výsledku zde.

Novinky

Informace o průběžných výsledcích hloubkového hodnocení řešených projektů podpořených v rámci 1.VS Programu CENTRA KOMPETENCE
31. 7. 2015
- Technologická agentura České republiky v souladu se zněním Programu Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu,…
Vyhlášení výsledků hodnocení projektů/návrhů řešení pro účely poskytnutí podpory na období řešení projektu od 49. měsíce dále v rámci 1. VS Programu CENTRA KOMPETENCE
11. 3. 2015
- Technologická agentura České republiky (dále “poskytovatel”) v souladu se zněním programu Centra kompetence (Program na podporu rozvoje dlouhodobé…